Gam 124

بهترین ها همیشه از بهترین ها الگو گرفته اند

کدام مباحث ریاضی مهم است؟

کدام مباحث ریاضی مهم است؟

داوطلبان کنکور تجربی نظام قدیم، در این ویدیو به شما خواهیم گفت که کدام مباحث را برای کنکور بخوانید.

ادامه ی مطلب
زمان تست زدن درس های عمومی

زمان تست زدن درس های عمومی

سوالی که بسیار مطرح می شود این است که تست های عمومی را چه زمانی بزنیم؟

ادامه ی مطلب