جدیدترین مطالب

ریاضی دهم | نمونه سوال تشریحی

نمونه سوال تشریحی درس ریاضی دهم، رشته های تجربی و ریاضی، برای آمادگی امتحان های نوبت اول و نوبت دوم

1402/08/06

فیلم تدریس سهمی | رایگان

فیلم تدریس حل تست سهمی را در این پست تماشا کنید.

1402/06/21

فیلم تدریس ریاضی دهم فصل 1 | رایگان

فیلم تدریس ریاضی دهم فصل 1 درس اول را در این پست تماشا کنید.

1402/06/21

وضعیت بدن در هنگام مطالعه

وضعیت بدن در هنگام مطالعه بسیار مهم است. دانش آموزان عزیز و والدین گرامی، لطفاً در حد توان، به توصیه‌های گفته‌شده عمل نمایید.

1402/03/09

عادت های بد مطالعه

در این مقاله بعضی از عادت های بد مطالعه را شناسایی کرده و برای آنها راه حل های کاربردی ارائه داده ایم.

1402/02/04

تمرکز در ماه های پایانی

تمرکز را می توان در این چهار عبارت خلاصه کرد: انجام هم زمان چند کار، تکنولوژی، مهمترین اولویت، انگیزه

1402/02/04

مشاهده بیشتر

برترین های گام 124

testimonial avatar

زکیه عسکری

رشته و دانشگاه قبولی: پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز ـ کرج

testimonial avatar

زینب عسکری

رشته و دانشگاه قبولی: پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ـ بین الملل

testimonial avatar

فاطمه سلطانی

رشته و دانشگاه قبولی: مامایی استهبان ـ آزاد

testimonial avatar

ریحانه روستا طسوجی

رشته و دانشگاه قبولی: اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی جهرم

testimonial avatar

سید آرش حسینی

رشته و دانشگاه قبولی: دامپزشکی دزفول ـ آزاد

testimonial avatar

عاطفه رضایی

رشته و دانشگاه قبولی: علوم سیاسی، دانشگاه یزد

testimonial avatar

سمانه ایزدی

رشته و دانشگاه قبولی: رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

testimonial avatar

افسانه پارسامطلق

رشته و دانشگاه قبولی: پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ـ بندرعباس ـ روزانه

testimonial avatar

سمانه ثابت قدم

رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه قبولی: شیراز

testimonial avatar

فاطمه زارع

رشته و دانشگاه قبولی: روانشناسی شیراز ـ آزاد

testimonial avatar

سمیرا رفیعی

رشته و دانشگاه قبولی: هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم ـ جهرم

testimonial avatar

راضیه طالب جود

رشته و دانشگاه قبولی: پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ـ بندرعباس

testimonial avatar

نرجس زارع

رشته و دانشگاه قبولی: دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ـ اهواز

تصویر1 تصویردوم شعر داستان کوتاه پزشکی

ارتباط باما