Gam 124

بهترین ها همیشه از بهترین ها الگو گرفته اند

تکنیک های تست زنی

1ـ همیشه سعی کنید متن سوال را به دقت و آرامش تمام بخوانید و بفهمید سوال از شما چه خواسته است. زیرا با فهمیدن متن سوال و دقت در آنچه از شما خواسته شده به نیمی از پاسخ دست یافته اید.

2ـ با پاسخگویی به سولات ساده و اجتناب از درگیر شدن با سولات دشوار در وقتتان صرفه جویی کنید و سرعت تست زنی خود را افزایش دهید.

3ـ به خاطر داشته باشید در هر درس نمره ای که بابت پاسخگویی به سوالات ساده یا دشوار به دست می آورید یکسان است پس اول به سولات ساده جواب بدهید.

4ـ در کنکور فقط سواد شما را نمی سنجند، علاوه بر سواد، سرعت، دقت و هوش شما را نیز می سنجند.

5ـ همیشه تعداد معدودی از داوطلبان هم فرصت و هم توانایی آن را دارند که به همه سولات جواب درست بدهند پس اگر با سوال یا سوالات سختی مواجه شدید خودتان را نبازید و با آرامش به ادامه آزمون بپردازید. شاید این سوال یا سوالات برای همه سخت باشد.

6ـ اشتباه در محاسبات عددی معمولاً ناشی از شتاب و عدم تمرکز است، پس شتابتان را کنترل کنید و تمرکزتان را افزایش دهید. برای دقت بیشتر سرعت را از دست ندهید، تعادل در سرعت و دقت را بیاموزید.

7ـ در تست هایی که از کتاب های تست یا آزمون های آزمایشی حل می کنید حتماً جواب ها را چک کنید تا از این راه، بی دقتی خود را کاهش دهید و هم روشهای حل مسئله را ملکه ذهن خود کنید.

8ـ تکنیک مثبت و منفی:

در هنگام پاسخگویی به سوالات، سوالاتی را که بلد هستید سریع جواب می دهید و کاری به آنها ندارید؛ اما ممکن است در حین آزمون به سوالی برخورد کنید که بلد هستید ولی حل آن سوال زمان زیادی از شما می گیرد و با توجه به محدودیت زمان نباید به آن سوال پاسخ داده شود پس در دفترچه سوال، کنار شماره اینگونه سوالات یک مثبت (+) بگذارید و رد شوید. همچنین ممکن است به سوالاتی برخورد کنید که اصلا بلد نیستید پس در کنار شماره اینگونه سوالات یک  علامت (-) بگذارید و رد شوید. در انتها اگر زمان به شما اجازه داد به سراغ سوالاتی بروید که کنارشان علامت مثبت (+) گذاشته اید ولی برای سوالاتی که اصلا بلد نیستید (سوالات منفی) اصلاً وقت نگذارید.

با این تکنیک در زمان آزمون صرفه جویی مناسبی انجام خواهید داد. لازم به ذکر است که گذشتن از سوالاتی که پاسخ آنها را می دانید ولی وقت گیر است کار دشواری است، که باید این مهارت را در خود تقویت کنید. در این گونه مواقع به یاد داشته باشید تعداد تست هایی که حل می کنید ملاک درصد گرفتن است نه تست های سخت و وقت گیر حل کردن.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید