Gam 124

بهترین ها همیشه از بهترین ها الگو گرفته اند

روش مطالعۀ ریاضی (2)

درس ریاضیات با ضریب 12، در کنکور سراسری در دفترچه شماره 1 قرار دارد که دارای تعداد 40 تست و 70 دقیقه زمان پاسخگویی است.

 

هندسه (3):

مهم ترین مانع بر سر راه پاسخگویی به سؤال های هندسه (3)، طولانی بودن راه حل ها و وقت گیر بودن سؤال هاست؛ تا جایی که عده ای از داوطلبان، به همین دلیل، این درس را کنار می گذارند. برای موفقیت در پاسخگویی به سؤال های این درس، باید خیلی تست کار کرد و هنگام تست زدن باید راه های مختلف پاسخگویی را پیدا کرد؛ یعنی لازم است که با ذهنی خلاق در هندسه (3) جلو رفت تا بتوان کوتاه ترین راه پاسخگویی مباحث یا تست های مختلف را پیدا کرد.

برای خواندن این درس، لازم است که ابتدا مباحث مورد نظر را فهمید و سپس فرمول های پایه را حفظ کرد. بعضی از داوطلبان از درس هندسه (3) خوششان نمی آید؛ چون فرمول هایش زیاد است؛ اما اگر این فرمول ها زیاد مرور شود و خوب تمرین کنیم در خاطر می ماند؛ یعنی لازم است چند هفته که از مطالعة یک مبحث گذشت، برگشت و دوباره فرمول ها را مرور کرد تا در ذهن تثبیت گردد.

همچنین بهتر است داوطلبان بعد از فراگیری این درس، خلاصه ای از درس، فرمول ها و نکات مهم آن را بنویسند و همچنین هنگام حل تست نیز، هر جا که نکته ای را بلد نبودند، وارد خلاصه نکات خود کنند و نزدیک کنکور، این نکات را مرور کنند.

 

هندسه (1) و (2):

در این دو درس نیز، با اینکه در بعضی از فصل ها جنبه خلاقیت در سؤال ها قابل توجه است، اکثر مواقع از مواردی مشخص سؤال طرح می شود؛ یعنی یک نشانه هایی در سؤال هست که می شود از آن نشانه ها برای پیدا کردن راه حل مسأله استفاده نمود. برای پیدا کردن نشانه ها نیز باید زیاد تست حل کرد و مسأله های بسیاری را حل کرد. همچنین لازم است سؤال هایی با تیپ های مختلف حل کرد تا بتوان در سر جلسه آزمون سراسری، ایده حل مسأله را تشخیص داد؛ چون اگر به این مسأله مسلط نباشی، سر جلسه آزمون، حل یک تست خیلی وقت می گیرد.

در کل، در درس هندسه، اگر کنکورهای سال های قبل را ببینید، متوجه می شوید که هر سال از چند مبحث سؤال آمده است، و لازم است که روی آنها بیشتر تأکید کنید و آنها را بیشتر بخوانید. همچنین برای پاسخگویی و تسلط به سوال های هندسه نیاز به تمرین و تکرار زیاد دارد پس در ابتدای کار ناامید نشوید و آن را کنار نگذارید.

 

ریاضیات گسسته:

برای پاسخگویی به سؤال های گسسته، باید بر مباحث درسی کاماً مسلط بود؛ این در حالی است که کتاب درسی خیلی عمیق به مباحث نپرداخته است همچنین ریاضیات گسسته یکی از درس هایی است که نیاز به دقت بسیار دارد؛ برای مثال، از مبحث نظریه اعداد می شود انواع سؤالات را طرح کرد که در بسیاری از موارد راه حل خاصی دارند. به همین دلیل برای آشنا شدن با انواع سؤال ها و پیدا کردن راه حل آنها باید زیاد سوال حل کرد تا به ایده های مختلف دسترسی داشته باشیم و بر سؤال های متفاوتی که از این مبحث مطرح می شود، مسلط شویم. برای کسب این مهارت، در ابتدا تست های کنکور را حل کنید تا با نگاه طراحان سؤال آشنا شوید و بعد برای تسلط بیشتر، به سراغ تست های تألیفی بروید.

چیزی که در گسسته مهم است، این است که به جای حفظ کردن فرمول، سؤال خام را حل کنیم؛ نه اینکه سؤال را به فرمول ربط دهیم و با فرمول حل کنیم؛ به عبارت دیگر، ببینیم که فرمول از کجا آمده است؛ نه اینکه فرمول را حفظ کنیم. در این صورت، گسسته برای فرد شیرین و لذت بخش می شود و می تواند به راحتی به سؤال های این مبحث پاسخ دهد. توجه داشته باشید که اگر بخواهید فرمول های گسسته را حفظ کنید، آن قدر زیاد است که فرصتی برای حفظ کردن فرمول های دیگر نخواهید داشت.

در کل بهتر است برای درس ریاضیات گسسته بعد از یادگیری کتاب و درسنامه، ابتدا یک خلاصۀ خوب برای خودتان بنویسید و سپس تست بزنید و هر جا که نیاز بود نکته یا فرمولی را به خلاصه تان اضافه کنید.

 

آمار:

درس آمار ارزش خواندن دارد؛ چون سؤال هایی دارد که جنبۀ خلاقیت ندارند؛ حتی شاید بتوان گفت که جنبۀ کلیشه ای پیدا کرده اند؛ یعنی حدود مبحث معلوم است؛ البته این درس، گاه نیاز به محاسبات طولانی دارد و باید سرعت عمل داوطلب در پاسخگویی به سؤالات آن، خوب باشد.

در کل با خواندن کتاب و حفظ چند نکته و فرمول و حل تست های کنکور می توان از پس تست های آمار برآمد.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید