Gam 124

بهترین ها همیشه از بهترین ها الگو گرفته اند

روش مطالعۀ زبان انگلیسی

زبان خارجی نسبت به سایر دروس، وضعیت ویژه ای دارد؛ زیرا دانش آموزان در این درس به دو دسته تقسیم می شوند؛ دانش آموزانی که به کمک مؤسسه های زبان، در این درس توانمند شده، و دانش آموزانی که فقط به کتاب درسی و مدرسه اکتفا کرده اند و به زبان انگلیسی چندان مسلط نیستند.

مهم اینجاست که حتی دانش آموزانی که به زبان انگلیسی مسلط هستند، این درس را رها نمی کنند و در برنامه هفتگی خود، مطالعه و به ویژه حل نمونه سوال زبان را می گنجانند تا بتوانند از نقطه قوت خود در امتحان نهایی به خوبی بهره ببرند و نمرۀ خوبی در این درس کسب کنند.

چند نکته در مورد تقویت درس زبان انگلیسی:

1ـ برای حل ردینگ، ابتدا یک نگاه بسیار کوتاه به سؤالات بیاندازید و سپس به خواندن متن بپردازید.

2ـ سعی کنید هنگام خواندن متن، کلماتی را که بلد نیستید، با توجه به جملات قبل و بعد از آن، معنی کنید.

3ـ بعد از خواندن متن و حل سوال ها در هنگام بررسی جواب ها، دوباره متن را برای خود ترجمه کنید و با ترجمه اصلی مطابقت بدهید، تا ببینید که تا چه حد درست ترجمه کرده اید.

4ـ بعد از کسب تسلط و مهارت نسبی در ردینگ، ردینگ ها را به صورت زمان دار حل کنید تا سرعت تان نیز افزایش یابد.

5ـ گاهی پیش می آید که معنی واژه ای را نمی دانید اما برای درک مفهوم اصلی متن با مشکلی مواجه نخواهید شد.

6ـ مطالعۀ ردینگ کتاب های درسی بسیار مهم است.

7ـ برای ردینگ بسیار مهم است که زیاد نمونه سوال حل کنید. هر دو یا سه روز یک ردینگ، به طور پیوسته از ابتدای سال حل کنید.

8ـ برای لغات زبان، باید تمام لغت های کتاب های درسی متوسطه اول و پایه های قبل از خود را حفظ کرد.

9ـ ویژه داوطلبان کنکور زبان:

برای تست های لغت در کلوز تست، بهتر است در اوایل کار، قبل از اینکه گزینه ها را نگاه کنید حدس بزنید که چه کلماتی را می توان در جای خالی قرار داد. اما پس از تسلط می توان گزینه ها را در حین خواندن کلوز بررسی کرد. برای تست های گرامر که در کلوز تست مطرح می شود بهتر است ابتدا به گزینه ها نگاه کنید تا موضوع گرامر موردنظر طراح را بفهمید سپس با توجه به متن کلوز تست گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید