Gam 124

بهترین ها همیشه از بهترین ها الگو گرفته اند

آشنایی با دوره‌های تحصیلی دانشگاه‌ها (3)

رشته های تحصیلی دوره روزانه:

* تحصیل در رشته های تحصیلی دوره روزانه رایگان بوده و دانشجویان دوره روزانه از تسهیلات، امتیازات و امکاناتی که توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادها بر اساس ضوابط به افراد واجد شرایط ارائه می شود، برخوردار خواهند شد.

* رشته های با آزمون دوره روزانه را منحصراً متقاضیانی که بر اساس کارنامه اولیه، مجاز به انتخاب رشته های دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شده اند، می توانند انتخاب کنند. رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی دوره روزانه را همه متقاضیان می توانند انتخاب کنند. متقاضیان واجد شرایط این بند محدودیتی از نظر تعداد (حداکثر 150 انتخاب)، مقطع و درج اولویت کدرشته­ های مورد علاقه در فرم انتخاب رشته خود، ندارند.

 

رشته های دوره نوبت دوم (شبانه):

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجری دوره های نوبت دوم (شبانه) که در آزمون سراسری سال 1400 اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند، از ارائه خوابگاه، وام تحصیلی، سرویس ایاب و ذهاب و تسهیلات رفاهی به دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) به‌طور جد معذور می باشند. لذا به متقاضیان توصیه می شود انتخاب رشته خود را بومی نموده و رشته / شهر محل سکونت خود را انتخاب نمایند.

* دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) تابع مقررات آموزشی دانشجویان دوره روزانه خواهند بود. مگر در مواردی که در آیین نامه طرح ایجاد دوره نوبت دوم (شبانه) مستثنی شده باشد. ضمناً برنامه های آموزشی دوره نوبت دوم (شبانه) عیناً همان برنامه های آموزشی دوره روزانه است.

* انتقال دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) به دوره روزانه ممنوع می باشد.

* ساعات تشکیل کلاس های دوره نوبت دوم (شبانه) با نظر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده تعیین و اعلام می شود.

* تعیین سقف واحدهای درسی برای هر نیمسال تحصیلی با توجه به سایر ضوابط و مقررات در اختیار شورای آموزشی مؤسسه آموزش عالی ذیربط خواهد بود.

* از دانشجویان دوره های «نوبت دوم (شبانه)» دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، بر اساس مقررات مربوط شهریه اخذ می گردد.

* بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میزان شهریه دوره های نوبت دوم (شبانه)، بر اساس مصوبات هیئت امنای دانشگاه های مربوط تعیین و از پذیرفته شدگان دریافت خواهد شد. لذا آن دسته از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، که در دوره های «نوبت دوم (شبانه)» نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می نمایند، موظف‌اند جداول شهریه مصوب هیئت امنا را در پایگاه اینترنتی خود درج و به اطلاع متقاضیان برسانند.

* پذیرفته شدگان ملزم به رعایت تعهدات مالی در قبال دانشگاه مربوطه خواهند بود.

* کارمندان در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی در موارد لزوم باید مرخصی بدون حقوق دریافت نمایند.

 

دوره های شهریه پرداز:

* پذیرش دانشجوی شهریه پرداز در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مشروط به پرداخت هزینه تحصیل و خدمات رفاهی توسط پذیرفته شدگان بر اساس تعرفه تعیین شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت و تصویب هیئت امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مربوطه می باشد.

* محل تشکیل کلاس پذیرفته شدگان شهریه پرداز در اختیار دانشگاه می باشد.

* نقل و انتقال و مهمانی پذیرفته شدگان شهریه پرداز میان دانشگاه هایی که دارای ظرفیت شهریه پرداز می باشد، مشروط به موافقت مبدأ و مقصد و با رعایت سایر ضوابط آیین نامه انتقال بلامانع است.

* پذیرش دانشجو در آزمون سراسری سال 1400 در رشته های تحصیلی مقاطع کارشناسی و دکتری شهریه پرداز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (وزارت بهداشت)، بدون انجام مصاحبه خواهد بود.

 

دوره های پردیس خودگردان:

به منظور گسترش آموزش عالی کشور و فراهم نمودن شرایط لازم برای تحصیل در داخل کشور به جای خارج از کشور، برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل با توجه به ضوابط مربوط مبادرت به پذیرش دانشجو می نمایند. پذیرش دانشجو در این دوره ها به روش متمرکز صورت خواهد گرفت.

* از دانشجویان دوره های «پردیس خودگردان» دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، بر اساس مقررات مربوط شهریه اخذ می گردد.

* بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میزان شهریه دوره های پردیس خودگردان، بر اساس مصوبات هیئت امنای دانشگاه های مربوط تعیین و از پذیرفته شدگان دریافت خواهد شد. لذا آن دسته از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، که در دوره های «پردیس خودگردان» نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می نمایند، موظف‌اند جداول شهریه مصوب هیئت امنا را در پایگاه اینترنتی خود درج و به اطلاع متقاضیان برسانند.

* پذیرفته شدگان ملزم به رعایت تعهدات مالی در قبال دانشگاه مربوطه خواهند بود.

* پذیرش دانشجو در آزمون سراسری سال 1400 در رشته های تحصیلی تمامی مقاطع پردیس های خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، به‌صورت متمرکز و بدون انجام مصاحبه خواهد بود.

 

شرایط تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی:

1ـ پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی موظف به پرداخت شهریه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه آن دانشگاه می باشند.

2ـ پذیرفته شدگان نباید برای شروع و ادامه تحصیل از لحاظ قوانین کشوری منعی داشته باشند.

3ـ دانشگاه آزاد اسلامی تعهدی برای تأمین خوابگاه و امکانات اقامتی دانشجویان ندارد، لکن واحدهای دانشگاهی حدود امکانات خود را در زمان ثبت نام به اطلاع پذیرفته شدگان خواهند رساند.

4ـ دانشجویان این دانشگاه می توانند از وام تحصیلی مطابق آئین نامه های مربوطه استفاده نمایند.

5ـ با توجه به مقررات دانشگاه آزاد اسلامی انتقال و میهمانی دانشجویان مطابق آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود.

6ـ هرگونه انتقال و میهمانی از واحدها، پردیس ها و مراکز بین المللی و برون مرزی به دیگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع می باشد.

7ـ کارمندان واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته از واحدها و یا مراکز محل اشتغال خود نمی باشند.

8ـ شهریه پذیرفته شدگان واحدها، پردیس ها و مراکز بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس شهریه مصوب سالانه این محل های دانشگاهی تعیین می گردد و تا دو برابر شهریه واحدهای داخلی می باشد.

 

منبع: دفترچه انتخاب رشته تجربی سال 1400

دیدگاه خودتان را ارسال کنید