مؤسسه آنلاین «گام 124»، حاصل تجربه ها، تدریس ها، مشاوره ها، مطالعه ها، باورها و اندیشه های مؤسس آن در زمینه های مشاوره تحصیلی و آموزش است.

 

مؤسس «گام 124»، محمد موسوی، رتبه ی سه رقمی کنکور سراسری است که هم اکنون نیز، دانشجوی پزشکی می باشد.

 

گام، گروه آموزشی موسوی، متشکل از متخصصین در حوزه های مختلف آموزشی و پژوهشی مبنای کار خود را بر ارائه ی بهترین راه های مطالعه و تدریس و راهکارهای عملی برای مدیریت مشکلات دانش آموزان کشور قرار داده است.

 

گام124 هم اکنون آماده ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی به:

دانش آموزانِ متوسطه اول؛ پایه های هفتم، هشتم و نهم

دانش آموزانِ متوسطه دوم؛ پایه های دهم، یازدهم و دوازدهمِ رشته های تجربی و ریاضی

می باشد.

 

گام 124، 124 را در واقع باید یک، دو و چهار بخوانیم. مورد 1 مشاوره تحصیلی آنلاین گام، مورد 2 آموزش های آنلاین گام و مورد 4 هدف نهایی که همان موفقیت است.

مورد 3 که حذف شده است همان حذف عادت ها و اشتباه های متداول دانش آموزی است که به شدت با آن مقابله کرده ایم و برای تمام آنها راهکارهای عملی و پربازده داریم.

 

با پیوستن به «گام 124» مطمئن ترین راه را برای موفقیت انتخاب کرده اید، چرا که در راه کسانی قدم می گذارید که این راه را با موفقیت پیموده اند.